Make your own free website on Tripod.com
BEDARD DUNIYA

Yeh bedard duniya wale,
Dushman sada pyar ke,
Yeh jo log hai na,
Pyar ko samajh sake na.

Yeh duniya kaisi hai,
Jo pyar ko samjhena aisi hai,
Yeh manushya hi hai na,
To pyar ko tukhrati kyon hai na.

Yeh log kya nahi jante,
Ke yeh pyar hai, na hai ye kaante,
Yeh dushman kyo bane hai,
Ke hamara pyar swikar nahi hai.

Yeh log kaisi bhi kyon na ho,
Ke hame unse darna nahi hai,
Yeh duniya kitnihi bedard kyon na ho,
Ke hume hamare pyar ko jeetna hai.

***


Next | Main